TeleSales for SAP Business One Team

TeleSales for SAP Business One Team

Location : 323 United Center Building, Level 39, Unit 3903A-3904A, Silom, Bangrak 10500 Thailand
เปิดรับตัวแหน่ง :: SAP Telesales for SAP Business One

Qualifications

เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในตำแหน่ง Telesales

มีไหวพริบ และมีทักษะในการขาย

มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน

มีทักษะการสื่อสารและการฟังที่ดี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง และพิมพ์ดีดได้ดี

มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หากผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ามาหาได้ที่นี่ สามารถกด APPLY NOW มายังทางบริษัทเพื่อที่จะพิจารณาผู้สนใจโดยเร็ว

เงื่อนไข : การสมัครงานทั้งนี้เพื่อให้เป็นในรูปแบบของการสมัคร เมื่อผู้สมัครทำการกด Apply Now แล้วนั้น ให้ผู้สมัคร เขียนรายละเอียดดังนี้
        1. เขียน Subject ให้เรียบร้อย เช่น ใส่ชื่อตำแหน่งงานที่สมัคร ระบุว่าส่งมาจากที่ไหน ตัวอย่าง ระบุว่า “ From Website ISS Consulting – สมัครงานตำแหน่ง โปรดระบุ “
        2. โปรดระบุตำแหน่ง เงินเดือน ที่ต้องการมาใน CV ให้เรียบร้อย แนบเอกสารส่งมาหาบริษัท

Full Screen Popup Powered By : XYZScripts.com