SAP Business One

Streamline processes by using ERP software designed to grow with you.

SAP Business One

SAP Business One เป็นซูโลชั่นที่ได้รับการออกแบบสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งแอปพลิเคชัน SAP Business One เป็นโซลูชันเบ็ดเสร็จ สำหรับช่วยบริหารจัดการครอบคลุมธุรกิจ ทั้งด้านการเงิน การขาย ลูกค้าสัมพันธ์และการปฏิบัติการเหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท โดย ISS Consulting (Thailand) ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีลูกค้า SAP Business One กว่า 60 บริษัท จะเป็นที่ปรึกษาและติดตั้งระบบเพื่อช่วยบริษัทของท่านปรับปรุงกระบวนการทำงานตั้งแต่ เริ่มต้น ให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที เพิ่มผลกำไรได้อย่างรวดเร็ว

logo-sap-business-one

ราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้

ครอบคลุมการทำงานทุกแผนก ภายในองค์กร

สามารถนำไปใช้งานภายในองค์กร ได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตธุรกิจ ของคุณ

มีโซลูชั่นสำหรับทุกอุตสาหกรรม

สนับสนุนมากถึง 43 ภาษาและหลายสกุลเงินตราDownload Brochure

ครอบคลุมการทำงานของธุรกิจ

การบริหารการเงิน
การจัดการฝ่ายขายและลูกค้า
การควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
การวางแผนการผลิต
ระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ
การวิเคราะห์และนำเสนอรายงาน

ช่วยบริหารและจัดการธุรกิจของคุณให้เติบโตไปพร้อมกัน

แอพลิเคชั่น SAP® Business One ช่วยบริหารธุรกิจในองค์กรของคุณได้ อย่างง่ายดาย ตั้งแต่ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ สินค้าคงคลัง ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ และการจัดการโครงการ จนถึงฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล SAP Business One ช่วยปรับปรุงกระบวนการ ทำงาน ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน คุณสามารถตอบ สนองและทำการตัดสินใจจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว สร้างผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณ

ภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย

ในเวลาที่ธุรกิจของคุณกำลังเติบโต มันเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นภาพที่ ชัดเจนในธุรกิจของคุณได้ทันที เนื่องจากข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ตาม แอพพลิเคชั่นต่างๆ หรือตามสถานที่ต่างๆ SAP Business One ถูกออกแบบสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความยืดหยุ่นตามที่ ต้องการ เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

SAP Business One โซลูชั่นพร้อมใช้งานตามความต้องการทางธุรกิจ

SAP Business One เป็นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็น ภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจนและสามารถควบคุมทุกกระบวนการทำงาน ที่เกิดขึ้นสามารถให้ข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่สามารถเข้าถึงได้ทันทีและ ง่ายดายจากทุกแผนกทั่วทั้งบริษัท ไม่เหมือนกับการใช้งานโปรแกรมทาง บัญชีและ spreadsheets ที่มีข้อจำกัดในการใช้งานเพราะธุรกิจมีความแตกต่างกัน SAP Business One จึงได้รับการออกแบบ ให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งในสำนักงานหรือบน ระบบคลาว์ด คุณสามารถเข้าถึง SAP Business One ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน โทรศัพท์มือถือ อีกทั้ง SAP Business One สามารถทำงานได้ทั้งแพลท ฟอร์ม SAP HANA® และ Microsoft SQL คุณจึงสามารถเลือกใช้งานให้ เหมาะกับธุรกิจของคุณได้สิ่งที่มากไปกว่านั้นพนักงานสามารถใช้งานได้ทันทีตั้งแต่วันแรกและเมื่อ ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนและขยาย SAP Business One ได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น

การจัดการและการบริหารการเงินของคุณได้อย่างครบวงจร

SAP Business One มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการทางด้านการเงินแบบครบวงจร ช่วยให้กระบวนการทางบัญชี เช่น การทำบัญชีแยกประเภท การบันทึกรายการประจำวัน การคำนวนภาษีและรายการที่เป็นสกุลเงินตราต่าง ประเทศ เป็นไปได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถควบคุมธุรกรรมทางการเงิน รายการเดินบัญชีและค่าใช้จ่าย ยอดคงค้าง อีกทั้งยังสามารถบริหารกระแสเงินสด ติดตามงบประมาณ และเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนงานเพื่อสะท้อนสภาวะของ ธุรกิจในเวลานั้น การทำงานแบบเรียลไทม์ควบคู่ไปกับกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ เช่น การ จัดซื้อและการขาย สามารถเพิ่มความรวดเร็วให้กับธุรกรรมทำให้สามารถ บริหารกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารการเงิน

การบัญชีบริหารกระบวนการทางบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ เช่น การบันทึกรายการประจำวัน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ทางการค้า

การควบคุมบริหารกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำสามารถตรวจ สอบสินทรัพย์ถาวร ควบคุมงบประมาณและตรวจสอบค่าใช้จ่าย

ความสะดวกการบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร ฟังก์ชัน Virtual Fixed Asset ช่วยลดภาระการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนด้วยตนเอง

การธนาคาร ตรวจสอบบัญชีได้อย่างรวดเร็ว จัดทำรายการเดิน บัญชี และการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ เช่น เช็ค เงินสดและการโอน เงิน

รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงินจัดทำรายงานสรุปการ ดำเนินงานในรูปแบบมาตรฐานหรือตามรูปแบบที่ต้องการแบบ เรียลไทม์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจและการตรวจสอบ บัญชี

สร้างฐานข้อมูลลูกค้าประจำ

นอกจากนี้ SAP Business One ยังตระหนักถึงความสำคัญของระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการการขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การติดต่อลูกค้าการขาย รวมถึงบริการหลังการขาย ฟังก์ชันนี้สามารถแสดงรายละเอียดลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจน คุณสามารถทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าเพิ่มยอดขายและผลกำไร เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

การบริหารและการ จัดการด้านการขาย ให้กับลูกค้า

การบริหารการขายและโอกาสทางด้านการขายติดตามและร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มติดต่อลูกค้าไปจนถึงการปิดการขาย

การบริหารการส่งเสริมการตลาดสามารถกำหนด บริหารจัดการ และวิเคราะห์กิจกรรมทางการตลาด

การบริหารจัดการลูกค้าเก็บข้อมูลสำคัญของลูกค้ารวมอยู่ในที่ เดียวและจัดการข้อมูลลูกค้าด้วย Microsoft Outlook

การบริหารจัดการบริการ จัดการการรับประกันสินค้าและข้อมูล การติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

การรายงานและการวิเคราะห์จัดทำรายงานรายละเอียดการขาย การประเมินยอดขาย และการติดตามการขายด้วยการใช้รูปแบบที่มี ให้เลือกมากมาย

การจัดการด้านการขายบริหารจัดการข้อมูลการขายด้วยการใช้ งานผ่านแอปพลิเคชัน SAP Business One บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายเพื่อสร้างผลกำไร

ธุรกิจขนาดเล็กต้องการระบบที่สามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคาทำรายการคำสั่งซื้อ และการชำระเงิน SAP Business One สามารถช่วยบริหารจัดการได้ทั้งระบบ รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ การคืนสินค้าและการชำระเงิน และยังมีเครื่องมือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

ควบคุมการจัดซื้อและ สินค้าคงคลัง

การจัดซื้อการส่งคำร้องขอซื้อสินค้า (POS) และออกใบเสร็จ เชื่อมโยงเอกสารการสั่งซื้อทั้งระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี การบริหารจัดการคืนสินค้าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ

การบริหารจัดการข้อมูล บริหารจัดการข้อมูลด้วยอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่าย สามารถเรียกดูยอดเงินในบัญชี วิเคราะห์การจัดซื้อ และ เก็บข้อมูลรายละเอียดการซื้อสินค้าข้อมูลราคาและอัตราภาษี

การเชื่อมโยงระหว่างคลังสินค้าและการบัญชี5ข้อมูลเชื่อมโยง กันแบบเรียลไทม์ระหว่างการออกใบเสร็จซื้อสินค้ากับจำนวนสินค้าคงคลัง

การออกใบแจ้งหนี้ การยกเลิกสินค้า และใบลดหนี้ โดยการอ้าง อิงกับ POS วางแผนความต้องการสินค้าและจัดตารางเวลาจัดซื้อ ตามความเหมาะสม

นำเสนอรายงานได้อย่างง่ายดาย สามารถนำเสนอรายงานด้วย ข้อมูล

เรียลไทมด้วยแผนภาพและรายงานในหลากหลายรูปแบบ

การควบคุมสินค้าคงคลัง และการจัดจำหน่าย

SAP Business One สามารถแสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ คุณสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยวิธีการใช้ต้นทุน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ FIFO และวิธีอื่นๆ เพื่อควบคุม จำนวนสินค้าและตรวจสอบการโอนย้ายสินค้าได้แบบเรียลไทม์ สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์และบริหารจัดการราคาสินค้าเพิ่มราคาหรือมอบส่วนลด และสามารถนำเสนอรายงานที่แสดงผลจากการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

การวางแผนการผลิต

การบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสามารถบริหาร จัดการสินค้าคงคลังด้วยต้นทุนได้หลายวิธี สามารถปรับปรุงข้อมูลสินค้าและปรับหน่วยสินค้ากับราคาที่หลากหลายได้

การบริหารจัดการตำาแหน่งที่ตั้งสินค้าการบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้าหลายแห่งโดยการแบ่งแต่ละส่วนเป็นโซนย่อยๆ และ กำหนดเงื่อนไขขึ้นมาทำให้เกิดประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า

การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า การบันทึกขั้นตอนการออก ใบเสร็จ การตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังและการโอนย้ายสินค้าการฝากขายสินค้าจากสถานที่อื่น การขายสินค้าแบบ Drop-ship และสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังได้อีกด้วย

การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิต การสร้าง และปรับปรุงรายการ การเบิกจ่ายวัสดุในการผลิตทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติ และการควบคุมราคา

การนำเสนอรายงานสามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด และนำเสนอในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ

มองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจนด้วยระบบข้อมูลธุรกิจแบบอัจฉริยะ ระบบวิเคราะห์และนำเสนอรายงาน

SAP Business One มีเครื่องมือการวิเคราะห์และนำเสนอรายงานที่มีประสิทธิภาพคือSAP Crystal Reports® สำหรับ SAP Business One ที่ให้คุณสามารถใช้ข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรในการนำเสนอรายงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และด้วยการใช้งาน Microsoft Office ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานได้ในรูปแบบต่างๆ และสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเลือกใช้งาน SAP HANA ซึ่งมีระบบประมวลผลบนหน่วยความจำช่วยให้การวิเคราะห์และนำเสนอรายงานสำหรับ SAP Business One ทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงรายงานต่างๆ โดยใช้ข้อมูลแบบ เรียลไทม์ ทั้งยังมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างง่ายดาย สามารถกำหนดค่าต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยน ขอบเขตในการเข้าถึง ข้อมูล รวมทั้งฟังก์ชันการนำเข้าและส่งออกข้อมูลและเอกสารต่างๆ

ระบบข้อมูลธุรกิจ อัจฉริยะ

นำเสนอรายงานรูปแบบที่คุณต้องการสามารถเข้าถึงข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างรายงานขึ้นใหม่ และปรับปรุงรายงานด้วยรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

การวิเคราะห์การใช้งาน MS Excel ในการสร้างรายงาน คุณสามารถมองเห็นธุรกิจของคุณในมุมมองใหม่

เครื่องมือที่ใช้งานง่ายการใช้งานในรูปแบบ drag and relate และ drill downs ตัวช่วยในการค้นหาและมีการเตือนทุกขั้นตอน การทำงาน

ระบบการวิเคราะห์ รวมถึง KPIs ที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้คุณทราบ ข้อมูลต่างๆ เช่น การส่งมอบสินค้าในแต่ละวัน พนักงานที่มียอด ขายดีเด่น

ปรับปรุงรายงานด้วยการใช้งาน SAP Lumira สำหรับ SAP Business One

ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว

SAP Business One ช่วยให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ รวดเร็วและถูกต้อง โดยการรวบรวมข้อมูลสำคัญจากฝ่ายขาย ลูกค้าฝ่ายปฏิบัติการณ์และฝ่ายการเงินให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งองค์กร ข้อมูลทั้งหมดที่รวมอยู่ในระบบเดียวช่วยขจัดปัญหาข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ลดต้นทุนและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การเตือนทุกขั้นตอนการทำงานช่วยให้สามารถรับรู้ถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที สามารถเข้าใจศักยภาพของธุรกิจของคุณและมั่นใจในข้อมูลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ

การวิเคราะห์และการนำเสนอรายงาน

การใช้งาน SAP Crystal Reports สำหรับ SAP Business One ที่รวมอยู่ในระบบ ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพและรายงานแสดงข้อมูลธุรกิจได้อย่างละเอียดด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันที พนักงานรู้ความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น และผู้จัดการสามารถตรวจสอบรายได้ต้นทุน และกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำเพื่อดูประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สำหรับ SAP Business One เวอร์ชั่น SAP HANA คุณจะสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นไปอีกด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการใน SAP Business One และสามารถสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ได้ทันที

ค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสมให้กับธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ

ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ดีที่สุดและครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรมจาก SAP Business One จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโต ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยน SAP Business One ได้ตามขนาดธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย SAP Business One studio ชุดพัฒนาซอฟท์แวร์ หรือโซลูชันส่วนเพิ่มที่มีมากถึง 500 รายการจาก ISS Consulting (Thailand)

สินค้าอุปโภคบริโภค

ควบคุมทุกขั้นตอนดำเนินการ ได้ตามความต้องการด้วยซอฟท์แวร์ SAP Business Oneสำหรับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค สามารถคาดการณ์ วางแผน และบริหารจัดการความต้องการและนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ ลูกค้าต้องการได้

เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอะไหล่

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างรายได้ด้วย SAP Business One สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตช่วยลด ต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต ลดงานที่ซ้ำซ้อนและ สร้างผลกำไรเพิ่มมากขึ้น ้

ธุรกิจการให้บริการด้านที่ปรึกษา

จัดหาการบริการที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของคุณด้วยซอฟท์แวร์ SAP Business One สำหรับธุรกิจ การให้บริการด้านที่ปรึกษาสามารถสร้างกระบวนการที่มีมาตรฐานการให้บริการ ปรับปรุงการวางแผนทรัพยกร การบริหารโครงการ การออกใบเสร็จและอื่นๆ

ธุรกิจค้าปลีก

ให้ข้อมูลสินค้าและสามารถแนะนำสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ได้โดยผ่านทุกช่องทาง ด้วย SAP Business One สำหรับ ธุรกิจค้าปลีก สามารถนำเสนอสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ ข้อมูลเชิงลึกจาก POS ความมีส่วนร่วมของผู้ซื้อและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการนำสินค้าออกสู่ตลาด

ธุรกิจค้าส่ง

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ผลิตด้วยโซลูชัน SAP Business One สำหรับธุรกิจค้าส่ง ช่วยปรับปรุงการ วางแผนความต้องการสินค้าคงคลังและช่วยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน สร้างความยืดหยุ่น และระบบที่เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อ บรรลุเป้าหมายการจัดการให้ดีที่สุด

ระบบ Cloud

คุณสามารถใช้ SAP Business One บนระบบ Cloud โดยชำระค่าธรรมเนียมรายเดือน เมื่อ ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น โซลูชัน SAP Business One จะเติบโตไปพร้อมกับคุณ

ระบบ Mobile

บริหารจัดการธุรกิจแบบเคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเค ชัน SAP Business One สำหรับโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถควบคุมทุกสิ่งได้จากทุกที่ ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ

ระบบ Mobile

คุณสามารถเลือกใช้งานโซลูชัน SAP Business One ภายในออฟฟิศ เรามีโซลูชันพร้อมตอบ สนองทุกความต้องการของลูกค้า

product_bone_clip_image002_0000

SAP Business One, version for SAP HANA

With SAP Business One, version for the SAP HANA, the application data arepowered by SAP in-memory computing platform SAP HANA. Along with helping to speed up processing times, it enables to maintain a streamlined IT landscape. It also means that customer can take advantage of real-time analysis as well as extremely fast application performance.

SAP Business One Cloud

For a subscription fee that covers software, service, and support, you can access the full functionality of SAP Business One with SAP Business One Cloud. SAP Business One Cloud is built with flexibility in mind and can be hosted by SAP or by ISS’s partners.

thin

SAP Business One Mobile Applications

The SAP Business One mobile apps come free of charge and enable you to mobilize your business information out of SAP Business One. This gives you the flexibility to view and manage your enterprise data and processes away from the office, at any time. 

Customer Success Story

ParexGroup Co., Ltd

SAP Business One

SAP Business One OnDemand (Cloud)

SAP Business One in 60 seconds

SAP Business One growth made simple

Full Screen Popup Powered By : XYZScripts.com