ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ประกาศพร้อมให้บริการโซลูชั่นบริหารประสบการณ์ธุรกิจ ยกระดับ 4 ประสบการณ์หลักลูกค้า พนักงาน ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ บุกตลาดเชิงลึกจัดการข้อมูล Feedback และ Inside ด้วย SAP Qualtrics


ISS consulting (Thailand) ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ NTT DATA Business Solution พาร์ทเนอร์ระดับโลกของ SAP

ประกาศร่วมเป็นพันธมิตรกับ SAP Qualtrics เมื่อช่วงเดือน พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งมอบความเป็นเลิศเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการประสบการณ์ (Experience Management: XM) ด้วย Qualtrics โซลูชั่นให้แก่องค์กรให้สามารถรวบรวม วิเคราะห์ และต่อยอดข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆ แบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะช่วยให้เข้าใจถึงประสบการณ์ที่มอบให้กับลูกค้าและองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริหารความผูกพันกับลูกค้าบริโภค ประสารความสัมพันธ์ภายในองค์กร และพัฒนาแบรนด์ให้โดดเด่นซึ่งเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ยกระดับการบริการประสบการณ์ลูกค้าและองค์กรได้อย่างครบครันและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบัน นำมาซึ่งประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ISS Consulting (Thailand) พร้อมนำเสนอโซลูชั่น SAP Qualtrics ในประเทศไทยเพื่อช่วยในการสื่อสารองค์กร ได้รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างกลยุทธ์การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนร่วมกับองค์กรหรือ feedback เพื่อหาวิธีที่จะเรียกความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ โดย inside ดังกล่าวจะช่วยให้แบรนด์สามารถวางแผนและดำเนินการในการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อแบรนด์สามารถบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้าได้ในทุกมิติ ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว สร้างความได้เปรียบคู่แข่งในตลาดในยุค new normal

เกี่ยวกับ ISS Consulting บริษัทในกลุ่ม NTT DATA Business เป็น Global Partner สำหรับ Qualtrics Solution

โดย NTT DATA Business Solution ซึ่งเป็น SAP Partner ระดับโลกในฐานะพันธมิตรที่สำคัญของ SAP ได้เป็น Global Partner สำคัญ Qualtrics Cloud Solution โดยได้ร่วมกันทำการตลาดและนำเสนอโซลูชั่น Qualtrics ให้กับลูกค้าทั่วโลก โดย ISS Consulting (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม NTT DATA Business Solution โดยเปป็น Global Partner สำหรับ Qualtrics เป็นผู้ทำตลาดในประเทศไทย

logo-issconsulting

LET US KNOW

เกี่ยวกับ Qualtrics

Qualtrics เป็นผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ลูกค้า และเป็นผู้สร้างสรรค์เครื่องมือการบริหารประสบการณ์ลูกค้า หรือ Experience Management (XM) ซึ่งกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการที่องค์กรต่างๆ ใช้ในการบริหารและยกระดับ 4 ประสบการณ์หลักของธุรกิจด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ ปัจจุบันองค์กรกว่า 11,000 แห่งทั่วโลกต่างวางใจเลือกใช้ Qualtrics เพื่อรับฟัง ทำความเข้าใจและใช้ข้อมูลประสบการณ์ X-data ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ อารมณ์ และเจตนา ที่จะบอกคุณว่าสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นเพราะอะไรและจะทำอะไรกับสิ่งนั้นได้บ้าง Qualtrics XM Platform คือ ระบบที่ช่วยให้ธุรกิจดึงดูดลูกค้าไว้ได้นานขึ้นและจับจ่ายมากขึ้น ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำต่อผู้บริโภค


เกี่ยวกับ ISS Consulting (Thailand) เป็นพาร์ทเนอร์กับ SAP ในระดับ Platinum และ SAP Global Partner ที่สามารถให้บริการด้านการออกแบบ พัฒนาและติดตั้งโซลูชั่นของ SAP อย่างครบวงจรเป็นเวลากว่า 21 ปี โดยปัจจุบันนี้มีลูกค้าธุรกิจและองค์กรทั่วประเทศไทยรวมมากกว่า 400 ราย พร้อมให้บริการทั่วประเทศไทยด้วยทีมงานกว่า 350 คน

ISS Consulting (Thailand) เป็นบริษัทในกลุ่ม NTT DATA ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ SAP และ Data Center ระดับโลกทำให้บริษัท มีความสามารถในการนำเสนอ SAP Solution

(Digital Core, Employee Experience, Customer Experience, Innovation) และ IT Solution อื่นๆ ให้กับลูกค้าในประเทศไทยในขอบเขตที่กว้างขึ้นและครบวงจรมากยิ่งขึ้น ทางด้าน SAP Partner นั้น ISS Consulting (Thailand) Ltd ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม SAP Global Partner ทำให้บริษัทมีสักยภาพมากขึ้นในการนำเสนอ SAP โซลูชั่นแก่ธุรกิจระดับโลกด้วยเช่น

ท่านต้องการปรึกษาเกี่ยวกับ SAP เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรให้ดดีขึ้น ISS consulting พร้อมให้คำปรึกษาในทุกกลุ่ม ทุกประเภทธุรกิจ

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ISS Consulting (Thailand) ได้ที่ https://www.issconsulting.co.th

โทรศัพท์ : 02-237-0553

YouTube : issconsultingThailand

Facebook : issconsultingthailand

Email : marketing_th@issconsulting.net

#ISSConsulting #ISSTogether

Full Screen Popup Powered By : XYZScripts.com