December 3, 2018

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี และฉลองการ Go Live SAP Project จาก บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง

วันนี้ 03.12.61 บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี และฉลองการ Go-Live SAP Project โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง มีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2562 ต่อไปทั้งนี้คณะผู้บริหารของบริษัทไทยคูณ การเหล็ก จำกัด และคุณสรรพ์พล ยุคเกษมวงศ์ Project Director จาก บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ติดตั้งระบบ SAP S/4HANA ให้กับบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ด้วย

Go Live SAP Project1
Go Live SAP Project2
Go Live SAP Project4
Go Live SAP Project6
Go Live SAP Project7
Go Live SAP Project8
Go Live SAP Project10
Go Live SAP Project12
Go Live SAP Project13
Go Live SAP Project14
Full Screen Popup Powered By : XYZScripts.com